NORGE

Vegaøyene på Helgeland i Nordland

shutterstock_309408674

De om lag 6500 øyene, skjærene og holmene på Helgelandskysten i Nordland er alle fredede og på UNESCOs verdensarvliste. Vegaøyene ble tatt opp på listen over særlig verneverdige steder i 2005. I dag er det fastboende på hovedøya Vega i tillegg til Ormøy og Ylvingen, som også ble kjent igjennom NRKs TV-serie Himmelblå. De eldste funnene etter folk er fra steinaldertiden og er de eldste sporene etter bosetning i Nord-Norge.

Geirangerfjorden og Nærøyfjorden

Geirangerfjorden på Sunnmøre i Møre og Romsdal er 15 km lang og en av Norges store turistattraksjoner med om lag 600 000 turister årlig. Fjorden er på enkelte steder opp mot 700 meter dyp og er omkranset av høye, bratte fjell – opp mot 2000 meter høye. Det første turistskipet i Geirangerfjorden seilte inn så tidlig som i 1869. Innerst i fjorden ligger tettstedet Geiranger. Fjorden ble sammen med Nærøyfjorden skrevet inn på verdensarvlisten som Vestnorsk fjordlandskap i 2005. Området er på 498 km2 og strekker seg over kommunene Stranda og Norddal. Den eldste tegn på bosettingen i området er datert til rett etter siste istid for 10 000 år siden. National Geographic kåret Vest-Norsk fjordlandskap til det best bevarte verdensarvstedet i 2006.