NORGE

Urnes stavkirke

shutterstock_289069058

På sørsiden av Lustrafjorden ligger Urnes stavkirke. Kirken er en av de eldste stavkirkene i Norge og er datert til rundt 1140. Kirken er unik på grunn av den innvendige dekoren og treskjæringene og ble så tidlig som i 1979 innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Sammen med Bryggen i Bergen var Urnes stavkirke de første Norske innføringene på denne lista. Urnes kirke brukes enda i dag til noen kirkelige handlinger. Noen kirker har oppgjennom årene blitt flyttet på, men Urnes stavkirke står fortsatt på Ornes gård i Luster hvor den opprinnelig ble bygd opp. På samme tomt mener man at det har stått hele tre kirker før den nåværende Urnes stavkirke ble bygget.

Den bærende konstruksjonen i stavkirkene er staver (eller stolper) som står på liggende sviller. Disse stående stavene dannet rammer som ble utfylt av stående planker. Det er disse stående stavene som har gitt navnet til stavkirkene og man regner med at det har vært over 1000 stavkirker i Norge rundt middelalderen. I dag er det er kun 28 bevarte stavkirker fra middelalderen igjen i Norge. Stavkirkene ble i hovedsak bygget i skogsbygdene og i fjelldalene, samt i fiskevær og fjorder hvor det ofte var litt mindre folk.