NORGE

Forskjellige folkegrupper i Norge

Forskjellige folkegrupper i Norge

I hovedsak er befolkningen i Norge etnisk nordisk/nord-germansk og et lite mindretall er samisk eller finsk/kvensk. Den samiske delen av befolkningen regnes som urfolk og som nasjonale minoriteter regnes kvener, jøder, roma (omreisende, tatere), skogfinner og romanifolket. Samene har til…

Det norske språket

Det norske språket

Det norske språket hører til den indo-europeiske språkfamilien og er et nord-germansk språk. Ivar Aasen er mannen bak det norske skriftspråket, som ble utviklet etter oppløsningen av unionen med Danmark. Aasen brukte norske dialekter som grunnlag for det nye norske…

Norske nyheter

Norske nyheter

De senere årene har Norge klart seg bra, til tross for nedgang i andre europeiske land, men nå har den økonomiske nedgangen også rammet Norge. Det er først og fremst oljeindustrien som har merket dette, og mange har mistet jobben.…

Norge i dag

Norge i dag

Den norske økonomien er i all hovedsak drevet av olje, men Norge har også annen industri og eksporterer fisk, strøm og ulike produkter. Innen enkelte sektorer i Norge er det mangel på arbeidskraft, og derfor har det kommet mange utenlandske…

Historiske øyeblikk

Historiske øyeblikk

I dag er Norge et fritt og demokratisk land, men det har skjedd mange dramatiske endringer i landet gjennom historien. Landet ble samlet under vikingtiden, og i år 995 begynte kristningen av landet. Kristendommen ble statsreligion etter slaget på Stiklestad.…