NORGE

Norgesmesterskap i Poker

Norgesmesterskap i Poker

Endelig har det blitt mulig å arrangere norgesmesterskap i poker på en lovlig måte i Norge! Etter at den norske lotterilovgivningen ble endret fra 1.januar 2015, er det nå åpnet for at det er lov å arrangere ett årlig norgesmesterskap…

Ja, vi elsker

Ja, vi elsker

Norges nasjonalsang «Ja, vi elsker» ble i skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson og Rikard Nordraak satt toner til teksten. Sangen overtok gradvis som den norske nasjonalsangen i perioden 1860 til 1900-tallet. Før dette var det flere sanger som også ble regnet…

Urnes stavkirke

Urnes stavkirke

På sørsiden av Lustrafjorden ligger Urnes stavkirke. Kirken er en av de eldste stavkirkene i Norge og er datert til rundt 1140. Kirken er unik på grunn av den innvendige dekoren og treskjæringene og ble så tidlig som i 1979…

Vegaøyene på Helgeland i Nordland

Vegaøyene på Helgeland i Nordland

De om lag 6500 øyene, skjærene og holmene på Helgelandskysten i Nordland er alle fredede og på UNESCOs verdensarvliste. Vegaøyene ble tatt opp på listen over særlig verneverdige steder i 2005. I dag er det fastboende på hovedøya Vega i…

Bergkunsten og Struves meridianbue

Bergkunsten og Struves meridianbue

Helleristningene eller bergkunsten i Alta består av over 6000 figurer og regnes som den største samlingen av bergkunst i Nord-Europa. Man regner med at helleristningene er laget av fangstfolk og jegere fra år 5200 f.Kr til år 200 e.Kr. Motivene…

Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen består av den gamle trebebyggelsen fra år 1070 i Bergens bykjerne. Stedet kom med på UNESCOs verdensarvliste i 1979 og består av 61 fredede bygninger i et område på 13 mål. Området er en av de mest…

Norske steder på UNESCOs verdensarvliste

Norske steder på UNESCOs verdensarvliste

UNESCOs verdensarvliste jobber med bevaring av valgte natur- og kultursteder i verden. Steder og områder som utgjør listen over verdens kultur- og naturarvsteder har alle hatt en spesiell betydning for menneskeheten. Det er «UNESCO World Heritage Committee» som jobber med…

Folketallet i Norge

Folketallet i Norge

I mars 2012 passerte folketallet i Norge 5 millioner mennesker, og av disse var 49,9 prosent kvinner og 51,1 prosent menn. Folketellinger fordelt på kjønn ble første gang gjennomført i 1769, men det var først i 2012 at den mannlige…