NORGE

Urnes stavkirke

Urnes stavkirke

På sørsiden av Lustrafjorden ligger Urnes stavkirke. Kirken er en av de eldste stavkirkene i Norge og er datert til rundt 1140. Kirken er unik på grunn av den innvendige dekoren og treskjæringene og ble så tidlig som i 1979…

Vegaøyene på Helgeland i Nordland

Vegaøyene på Helgeland i Nordland

De om lag 6500 øyene, skjærene og holmene på Helgelandskysten i Nordland er alle fredede og på UNESCOs verdensarvliste. Vegaøyene ble tatt opp på listen over særlig verneverdige steder i 2005. I dag er det fastboende på hovedøya Vega i…

Bergkunsten og Struves meridianbue

Bergkunsten og Struves meridianbue

Helleristningene eller bergkunsten i Alta består av over 6000 figurer og regnes som den største samlingen av bergkunst i Nord-Europa. Man regner med at helleristningene er laget av fangstfolk og jegere fra år 5200 f.Kr til år 200 e.Kr. Motivene…

Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen består av den gamle trebebyggelsen fra år 1070 i Bergens bykjerne. Stedet kom med på UNESCOs verdensarvliste i 1979 og består av 61 fredede bygninger i et område på 13 mål. Området er en av de mest…

Norske steder på UNESCOs verdensarvliste

Norske steder på UNESCOs verdensarvliste

UNESCOs verdensarvliste jobber med bevaring av valgte natur- og kultursteder i verden. Steder og områder som utgjør listen over verdens kultur- og naturarvsteder har alle hatt en spesiell betydning for menneskeheten. Det er «UNESCO World Heritage Committee» som jobber med…

Folketallet i Norge

Folketallet i Norge

I mars 2012 passerte folketallet i Norge 5 millioner mennesker, og av disse var 49,9 prosent kvinner og 51,1 prosent menn. Folketellinger fordelt på kjønn ble første gang gjennomført i 1769, men det var først i 2012 at den mannlige…

Kirken i Norge

Kirken i Norge

Luthersk kristendom har helt siden år 1536 vært den største religionen i Norge. Det var på den tiden og fram til 1891 faktisk ikke mulig å melde seg ut av statskirken, det var forbudt ved lov. Det var heller ikke…

Forskjellige folkegrupper i Norge

Forskjellige folkegrupper i Norge

I hovedsak er befolkningen i Norge etnisk nordisk/nord-germansk og et lite mindretall er samisk eller finsk/kvensk. Den samiske delen av befolkningen regnes som urfolk og som nasjonale minoriteter regnes kvener, jøder, roma (omreisende, tatere), skogfinner og romanifolket. Samene har til…

Det norske språket

Det norske språket

Det norske språket hører til den indo-europeiske språkfamilien og er et nord-germansk språk. Ivar Aasen er mannen bak det norske skriftspråket, som ble utviklet etter oppløsningen av unionen med Danmark. Aasen brukte norske dialekter som grunnlag for det nye norske…