NORGE

Norske steder på UNESCOs verdensarvliste

shutterstock_215893765

UNESCOs verdensarvliste jobber med bevaring av valgte natur- og kultursteder i verden. Steder og områder som utgjør listen over verdens kultur- og naturarvsteder har alle hatt en spesiell betydning for menneskeheten. Det er «UNESCO World Heritage Committee» som jobber med «World Heritage Programme» som regnes som verdens største miljøvernavtale. Det stilles krav til at unike kultur- eller naturhistoriske miljø som kommer på verdensarvlisten skal vernes. Disse skal kunne fortelle noe om og hatt betydning for verden og verdens befolkning.

Norge har åtte steder som regnes som særlig verneverdige for våre etterkommere. Bryggen i Bergen kom med på verdensarvlisten i 1979 og det samme gjorde Urnes stavkirke. Røros ble lagt til listen i 1980 og helleristningene i Alta i 1985. Vegaøyene i Nordland kom med i 2004 og Struves meredianbue i 2005 sammen med Geirangerfjorden og Nærøyfjorden. De to sistnevnte regnes som én naturarv, derfor er det egentlig sju norske oppføringer med på UNESCOs verdensarvliste. Alle disse syv (eller åtte) stedene skal vernes og forvaltes slik at de for ettertiden også kan fortelle sin historie til den norske og verdens befolkning.

Word Heritage Programme er en konvensjon som omhandler beskyttelse av verdensarvstedene ble vedtatt i 1972 og i 2014 var det 1007 steder på listen.