NORGE

Norske nyheter

De senere årene har Norge klart seg bra, til tross for nedgang i andre europeiske land, men nå har den økonomiske nedgangen også rammet Norge. Det er først og fremst oljeindustrien som har merket dette, og mange har mistet jobben. Dette har ført til ny debatt både rundt oljeindustrien generelt, og ikke minst hva Norge skal leve av etter oljen.

En annen sak som har vært mye debattert i Norge i år er mottak av flere flyktninger. Med krisen som utspiller seg i Middelhavet mener mange av Norge bør ta imot flere, mens andre framhever at det allerede befinner seg 5000 innvandrere i Norge som ikke har noe sted å bo, og at man først bør ta seg av disse. Noen sier også at det er mer effektivt å hjelpe flyktningene i deres nærområder, framfor å bringe dem til Norge.

Eksplosjonen i Skatestrømtunnelen i Bremanger 15. juli har vekket debatten om sikkerheten i undersjøiske tunneler. I tillegg har ødeleggelsene i tunnelen skapt trafikkproblemer, og fra og med mandag 20. juli blir det satt inn ferge på strekningen. Det er også mulig å velge en omkjøringsrute. Ingen vet foreløpig hvor lenge tunnelen kommer til å bli stengt for reparasjon.

Heldigvis skjer det også mye bra i Norge, blant annet innen forskning. Igjen er det ekteparet Moser som har gjort store framskritt. De ble verdenskjente da de vant Nobelprisen i 2014, og nå har forskningen på rotter ført til at de har funnet hjernens hastighetsmålere. Dette kan igjen føre til en bedre forståelse av menneskehjernen.