NORGE

Norge – en skattekiste i nord

Norge er kjent for vakker og mangfoldig natur. Det er mye skog og fjell i Norge, mens bare 3 % av landområdet er matjord.

Norges landareal er på 323  787 km2. Av dette er 19  312 km2 innsjøer og vassdrag. Det dyrkbare arealet er på bare 8155 km2. Norges kystlinje er på 28  953 km. Dersom man også regner med kystlinjen til fjordene, buktene og øyene, er Norge det landet i verden som har nest lengst kystlinje, og det er nettopp kysten landet er kjent for blant utenlandske turister.

Men innlandet kan også by på mange spennende opplevelser, enten det er natur, kultur eller mattradisjoner.

Den norske kulturen og landskapet er spennende også for nordmenn, og mange velger å feriere i eget land. Naturmangfoldet og artsmangfoldet skyldes blant annet at fastlands-Norge strekker seg over 13 breddegrader, og at det dermed er stor forskjell på klimaet nord og sør i landet. Lengst nord i landet er det midnattssol og mørketid.

Mens mange utlendinger foretrekker å besøke norskekysten, er det mange nordmenn som foretrekker å feriere i fjellene, spesielt om vinteren. Til tross for at Norge har svært lite matjord, drives det fortsatt et aktivt jordbruk over hele landet. Det opprettholder kulturlandskapet.