NORGE

Kirken i Norge

shutterstock_256025929

Luthersk kristendom har helt siden år 1536 vært den største religionen i Norge. Det var på den tiden og fram til 1891 faktisk ikke mulig å melde seg ut av statskirken, det var forbudt ved lov. Det var heller ikke lov for ikke-kristne og organisere egne trossamfunn. I 2014 var 74,9 prosent av befolkningen medlem av kirken.

Du blir automatisk innskrevet i den Norske kirke og du må selv sørge for å melde deg ut om du ønsker det. Kirken blir ofte brukt i tradisjonelle seremonier som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Andre trossamfunn utgjør 6,2 prosent og er: Den katolske kirke har 2,4 prosent og Human-Etisk forbund har i dag 1,6 prosent av befolkningen som medlemmer. Den største ikke-kristne religionen i Norge i dag er islam med 2,4 prosent, noe som må sies å være et resultat av de senere års innvandring til landet.

I 2012 bestemte Stortinget å skille mellom stat og kirke. Den tidligere statskirken er siden den gang fristilt fra staten og organiserer i dag selv valg av blant annet ledere. Den norske kirke er likevel avhengig av midler overført via statsbudsjettet for å kunne gjennomføre de oppgavene som de skjøtter over for befolkningen.