NORGE

Ja, vi elsker

shutterstock_193354163

Norges nasjonalsang «Ja, vi elsker» ble i skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson og Rikard Nordraak satt toner til teksten. Sangen overtok gradvis som den norske nasjonalsangen i perioden 1860 til 1900-tallet. Før dette var det flere sanger som også ble regnet som nasjonalsanger – både «Sønner av Norge» og «Norges Skaal». Første utgave av dagens nasjonalsang var tilegnet kong Carl IV – mens den siste utgaven fra 1870 har blitt stående som den endelige utgaven av sangen. Da het den kun «Ja, vi elsker» og Nordraak var bare 21 år gammel da han satte toner til diktet. Sangen ble fremført offentlig første gang under grunnlovens 50-års jubileum i 17. mai 1864. Fram til begynnelsen 1900-tallet ble «Sønner av Norge» og «Ja, vi elsker» begge sunget som nasjonalsang. Teksten var da preget av den danske påvirkningen i det norske språket og opp igjennom årene har noe av dette danske blitt borte og fornorsket – spesielt de versene som ofte er skrevet ned og reprodusert.

«Ja, vi elsker» har aldri blitt offisielt vedtatt som nasjonalsang for Norge, men det har heller aldri kommet forslag til andre sanger som kunne ha vært Norges nasjonalsang. Så enn så lenge synger vi den når nasjonalsangen skal fremføres.