NORGE

Historiske øyeblikk

I dag er Norge et fritt og demokratisk land, men det har skjedd mange dramatiske endringer i landet gjennom historien. Landet ble samlet under vikingtiden, og i år 995 begynte kristningen av landet. Kristendommen ble statsreligion etter slaget på Stiklestad. Noen sier at slaget på Stiklestad er årsaken til at Norge ble et sivilisert land.

Svartedauden rammet Norge på 1300-tallet, og førte til at nesten halvparten av innbyggerne døde. Store landområder ble liggende øde, og skatteinntektene falt også dramatisk. Landet ble til slutt en del av Kalmarunionen, og var ikke lenger et selvstendig land. Etter at Kalmarunionen ble oppløst, var Norge i union med Danmark fra 1450 til 1814.

Etter Napoleonskrigene ble det bestemt at Danmark skulle avstå Norge til Sverige. Men i 1814 ble det i all hast laget en egen norsk grunnlov. Dermed kunne ikke Norge innlemmes i Sverige, og svenskekongen måtte godta en union i stedet. Unionen varte fram til 1905, da den ble oppløst på fredelig vis, og Norge fikk sin selvstendighet.

Under 1. verdenskrig valgte Norge å være nøytralt. Politikerne ønsket også å holde Norge nøytralt under 2. verdenskrig, men landet ble invadert av tyskerne 9. april 1940. Den norske kongen og regjeringen klarte å flykte, og tyskerne innsatte et militærdiktatur i landet.

Etter 2. verdenskrig var Norge et av Europas fattigste land. Det endret seg da det ble funnet olje på norsk sokkel. Oljealderen har omformet Norge fra et fattig land til et av verdens rikeste land. Oljefunnene i Nordsjøen er derfor svært viktige for landets nyere historie.