NORGE

Folketallet i Norge

shutterstock_237596851

I mars 2012 passerte folketallet i Norge 5 millioner mennesker, og av disse var 49,9 prosent kvinner og 51,1 prosent menn. Folketellinger fordelt på kjønn ble første gang gjennomført i 1769, men det var først i 2012 at den mannlige befolkningen kom på plussiden i forhold til kvinnene.

Du finner de aller fleste av innbyggerne i Norge i fylkene Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold. Her bor nemlig hele 34 prosent av befolkningen. Arealet disse tre fylkene dekker utgjør kun 3,6 prosent av landet. Hele 80 prosent av befolkningen bor i byer eller tettsteder og de fire største byene (tall fra 2014) er Oslo med 942 084 innbyggere, Bergen med 251 281 innbyggere, Stavanger/Sandnes med 207 439 innbyggere og Trondheim med sine 172 226 innbyggere.

I Nord-Norge er det Bodø som har flest innbyggere med 50 185 innbyggere og Tromsø med 33 319 innbyggere. De tre nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark utgjør hele 34,9 prosent av Norges areal og landsdelen huser 9,3 prosent av innbyggerne i kongeriket. Gjennomsnittsalderen har de siste 70 årene vært økende for den Norske befolkningen. I Norge er forventet levealder for menn i Norge 78,2 år og for kvinner er den 82,7 år gammel.