NORGE

Det norske språket

shutterstock_162703526

Det norske språket hører til den indo-europeiske språkfamilien og er et nord-germansk språk. Ivar Aasen er mannen bak det norske skriftspråket, som ble utviklet etter oppløsningen av unionen med Danmark. Aasen brukte norske dialekter som grunnlag for det nye norske språket. I dag er både nynorsk og bokmål offisielle målformer i Norge og det undervises i begge målformene i skolen. Bokmål kommer fra dansk-norsk talespråk og nynorsk etter Ivar Aasens språkutvikling. De fleste nordmenn bruker i dag bokmål som skriftspråk. Dessuten er både nordsamisk, lulesamisk og sør-samisk offisielle og likestilte språk i Norge. Som minoritetsspråk regnes i dag både kvensk, romani og romanes som offisielle minoritetsspråk. De fleste språkene utenom norsk og nordsamisk står i dag i fare for å bli borte. Norge har derfor et særskilt ansvar for å bevaringen disse språkene. Norsk tegnspråk regnes også som minoritetsspråk. Dette språket har to hoved-dialekter som har sitt utspring fra døveskolene i Trondheim og Oslo. Døvespråket har siden 2008 hatt offisiell status som språk i Norge. De norske innvandrerne i Norge har ingen språk med offisiell status i Norge, men det både snakkes og skrives språk som for eksempel vietnamesisk, somalisk, arabisk og urdu.