NORGE

Blogg

Norske nettsider

Norske nettsider

Verdensveven er rene drømmeverdenen hvis du vil finne informasjon. Hva gjorde man egentlig før man hadde Internett? Det er ingen tvil om at nettet både er et nyttig verktøy i jobbsammenheng og i fritidssammenheng. Man kan finne nyheter, tips og…

Norgesmesterskap i Poker

Norgesmesterskap i Poker

Endelig har det blitt mulig å arrangere norgesmesterskap i poker på en lovlig måte i Norge! Etter at den norske lotterilovgivningen ble endret fra 1.januar 2015, er det nå åpnet for at det er lov å arrangere ett årlig norgesmesterskap…

Ja, vi elsker

Ja, vi elsker

Norges nasjonalsang «Ja, vi elsker» ble i skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson og Rikard Nordraak satt toner til teksten. Sangen overtok gradvis som den norske nasjonalsangen i perioden 1860 til 1900-tallet. Før dette var det flere sanger som også ble regnet…

Urnes stavkirke

Urnes stavkirke

På sørsiden av Lustrafjorden ligger Urnes stavkirke. Kirken er en av de eldste stavkirkene i Norge og er datert til rundt 1140. Kirken er unik på grunn av den innvendige dekoren og treskjæringene og ble så tidlig som i 1979…

Vegaøyene på Helgeland i Nordland

Vegaøyene på Helgeland i Nordland

De om lag 6500 øyene, skjærene og holmene på Helgelandskysten i Nordland er alle fredede og på UNESCOs verdensarvliste. Vegaøyene ble tatt opp på listen over særlig verneverdige steder i 2005. I dag er det fastboende på hovedøya Vega i…

Bergkunsten og Struves meridianbue

Bergkunsten og Struves meridianbue

Helleristningene eller bergkunsten i Alta består av over 6000 figurer og regnes som den største samlingen av bergkunst i Nord-Europa. Man regner med at helleristningene er laget av fangstfolk og jegere fra år 5200 f.Kr til år 200 e.Kr. Motivene…

Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen består av den gamle trebebyggelsen fra år 1070 i Bergens bykjerne. Stedet kom med på UNESCOs verdensarvliste i 1979 og består av 61 fredede bygninger i et område på 13 mål. Området er en av de mest…

Norske steder på UNESCOs verdensarvliste

Norske steder på UNESCOs verdensarvliste

UNESCOs verdensarvliste jobber med bevaring av valgte natur- og kultursteder i verden. Steder og områder som utgjør listen over verdens kultur- og naturarvsteder har alle hatt en spesiell betydning for menneskeheten. Det er «UNESCO World Heritage Committee» som jobber med…