NORGE

Bryggen i Bergen

shutterstock_233931622

Bryggen i Bergen består av den gamle trebebyggelsen fra år 1070 i Bergens bykjerne. Stedet kom med på UNESCOs verdensarvliste i 1979 og består av 61 fredede bygninger i et område på 13 mål. Området er en av de mest besøkte turistattraksjonen i Norge. Bryggen i Bergen er også kjent som Hansabryggen eller Tyskebryggen.

Bryggen var et viktig knutepunkt for eksport og import av varer. Fra Sentral-Europa ble det importert korn og fra Nord-Norge ble det eksportert tørrfisk, spesielt til de katolske landene som brukte tørrfisken under fasten. Fisken fra Nord-Norge ble lagret i lagerbodene i handelsgårdene på bryggen. Drengene på handelsgårdene hadde ansvar for å klargjøre fisken for salg og eksport. De måtte kutte av finnene og sporen på fisken før gesellen, som ble regnet som kjøpmannens nestkommanderende, bestemte kvalitet og pris på fisken. Gesellene måtte avlegge prøve i varekunnskap, regning og handelslære før han kunne utføre denne viktige jobben.

I 1955 ødela en stor brann mange av de gamle handelsgårdene på den nordlige delen av bryggen. Kopier av disse ble gjenreist i 1980 og huser i dag blant annet hotell og Bryggens Museum. Stiftelsen Bryggen ble grunnlagt i 1962 og eier 36 av verdensarvbygningene på bryggen.