NORGE

Bergkunsten og Struves meridianbue

shutterstock_18177070

Helleristningene eller bergkunsten i Alta består av over 6000 figurer og regnes som den største samlingen av bergkunst i Nord-Europa. Man regner med at helleristningene er laget av fangstfolk og jegere fra år 5200 f.Kr til år 200 e.Kr. Motivene er som regel forskjellige dyr og mennesker i jaktsituasjoner. Rituelle seremonier, båter og redskaper er også avbildet. Det første funnet ble gjort ca. 1950 og det er funnet helleristninger og hellemalerier på flere områder i bunnen av Altafjorden. Det største området med helleristninger ligger i Hjemmeluft og Alta Museum har tilrettelagt området for publikum. Områdene hvor helleristningene er funnet ble tatt opp på UNESCOs verdensarvliste i 1985.

Struves meridianbue

Den første store oppmålingen av Europa ble gjennomført av Norge, Sverige og Russland. Friedrich Georg Wilhelm Struve hensikt med målingene var å finne ut hvor flattrykt jorda var ved polene. Struves meridianbue strekker seg fra Fulgenes i Hammerfest i nord til Ismail i Ukraina i sør. 34 av målepunktene til Struves meridianbue ble tatt opp på verdensarvlisten i 2005 og var den første oppføringen på listen som omfattet mer enn to land. Struves meridianbue hadde flere målepunkter – men disse 34 var fortsatt intakte. I Norge er det fire målepunkter – Meridianstøtten i Hammerfest, på Lille-Raipas i Alta, Lodiken i Kautokeino og Bealijasvárri/Muvravárri i Kautokeino.