NORGE

Norske nyheter

Norske nyheter

De senere årene har Norge klart seg bra, til tross for nedgang i andre europeiske land, men nå har den økonomiske nedgangen også rammet Norge. Det er først og fremst oljeindustrien som har merket dette, og mange har mistet jobben.…

Norge i dag

Norge i dag

Den norske økonomien er i all hovedsak drevet av olje, men Norge har også annen industri og eksporterer fisk, strøm og ulike produkter. Innen enkelte sektorer i Norge er det mangel på arbeidskraft, og derfor har det kommet mange utenlandske…

Historiske øyeblikk

Historiske øyeblikk

I dag er Norge et fritt og demokratisk land, men det har skjedd mange dramatiske endringer i landet gjennom historien. Landet ble samlet under vikingtiden, og i år 995 begynte kristningen av landet. Kristendommen ble statsreligion etter slaget på Stiklestad.…